Dobrze, że jesteś!

Szukamy ludzi, dla których praca w branży PR i nowych mediów to pasja. Napisz do nas i nie zapomnij dołączyć swojego CV!


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu procedury rekrutacyjnej prowadzonej przez Administratora na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest Come Creations Group, ul. Łazy 32, 25-677 Kielce, NIP 959-161-73-68, REGON 260597427 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia procedury rekrutacyjnej przez Administratora. Pana/Pani dane zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania
danych osobowych na serwerze oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: kontakt@comecreationsgroup.pl
Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności

Dołącz plik CV