Case study: Talent Place

Wprowadzenie na rynek usług firmy Talent Place – promocja idei crowdstaffingu.

Cele, które zrealizowaliśmy przy współpracy i za pośrednictwem mediów:

  1. Poinformowanie potencjalnych użytkowników platformy o jej istnieniu.
  2. Wsparcie w pozyskiwaniu nowych pracowników dla platformy Talent Place.
  3. Uczynienie z platformy tzw. platformy “first in mind” w obszarze crowdstaffingu, czyli zdystansowanie konkurencji.

Platforma wykorzystuje ideę crowdstaffingu. Ta innowacyjna metoda polega na zrzeszaniu mobilnych rekruterów z całego kraju i zlecaniu im spersonalizowanych projektów. HR-owcy z platformą pozyskują aplikacje od potencjalnych pracowników, korzystając z mediów społecznościowych i bazując na własnych siatkach kontaktów. To, co wyróżnia firmę na tle konkurencji to zwiększona skuteczność, efektywność działania oraz możliwość dotarcia do kandydata pasywnego (czyli osoby, która jeszcze nawet nie myślała o zmianie pracy).

Rozwój trendów

Come Creations Group jest na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi i aktywnie wspiera rozwój trendów, które wykazują potencjał, by zrewolucjonizować daną gałąź rynku. Dzięki współpracy z Come Creations Group, firma Talent Place zaczęła być postrzegana jako pionier idei crowdstaffingu w Polsce, a także w znacznym stopniu zwiększyła się jej rozpoznawalność.

To, co wyróżnia firmę na tle konkurencji to zwiększona skuteczność, efektywność działania oraz możliwość dotarcia do kandydata pasywnego. To, co wyróżnia firmę na tle konkurencji to zwiększona skuteczność, efektywność działania oraz możliwość dotarcia do kandydata pasywnego. To, co wyróżnia firmę na tle konkurencji to zwiększona skuteczność, efektywność działania oraz możliwość dotarcia do kandydata pasywnego. To, co wyróżnia firmę na tle konkurencji to zwiększona skuteczność, efektywność działania oraz możliwość dotarcia do kandydata pasywnego. To, co wyróżnia firmę na tle konkurencji to zwiększona skuteczność, efektywność działania oraz możliwość dotarcia do kandydata pasywnego.