Case Study: 2040.io

Dla 2040.io przeprowadziliśmy kampanię wprowadzenia na rynek Edwarda – aplikacji inteligentnego asystenta wspierającego m.in. działy sprzedaży w koordynacji działań.

2040.io case study. Cele, które zrealizowaliśmy:

  • Wypracowanie strategii komunikacji aplikacji
  • Przygotowanie notek prasowych i wywiadów z twórcami aplikacji
  • Koordynacja współpracy z mediami

Na początku 2018 roku wpieraliśmy ogólnopolską komunikację ważnego wydarzenia dla firmy
2040.io. Wydarzenie dotyczyło pozyskania 1 mln zł od funduszu YouNick Mint Venture Capital na rozwój wirtualnego asystenta sprzedaży Edwarda.