Diversity & Inclusion – idea, którą promuje raport Strong Leaders Creator in IT

Idea Diversity & Inclusion w ostatnim czasie zyskuje na popularności. W Polsce pomimo tego, że wraz z coraz szerszym otwieraniem się granic nasze społeczeństwo staje się bardziej różnorodne, wciąż panuje ogólne przekonanie, że na tle innych krajów jesteśmy jednorodną populacją. Jak więc idea Diversity & Inclusion funkcjonuje w realiach polskich firm? Na to pytanie spróbujemy znaleźć odpowiedź, w nowym raporcie Come Creations Group – “Strong Leaders Creator in IT”!

 

Diversity

Różnorodność, to cechy które wpływają na odróżnienie od siebie grup i pojedynczych osób. W zarządzaniu różnorodnością chodzi oto, aby wspierać pracowników poprzez szanowanie i docenianie cech, które wyróżniają ich na tle innych. Niezależnie od tego czy mówimy o płci, pochodzeniu etnicznym, wyznawanej religii, niepełnosprawności, czy orientacji seksualnej, przede wszystkim należy respektować wyjątkowość każdego. Gdy ludzie są świadomi różnic i potrafią przekuć je na swoje atuty, mogą dołożyć wartość dodaną zarówno w społeczeństwie, jak i na rynku pracy.

 

Inclusion

“Włączenie” to działania, których zadaniem jest zaangażowanie każdej osoby w funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jeśli pracownicy mają poczucie przynależności do miejsca pracy, to w większym stopniu zależy im na realizowaniu celów zdefiniowanych przez firmę. Sukces organizacji staje się również ich sukcesem, ponieważ dokładając “część siebie”, pozytywnie wpływają na rezultaty końcowe. Kultury, które dostrzegają wartość idei Inclusion, chcą budować pomiędzy członkami grupy relacje oparte na szacunku . Zależy im na docenianiu ludzi jako jednostek, wnoszących swój niepowtarzalny wkład w rozwój społeczności/zespołu. Dzięki wsparciu i akceptacji innych, pracownicy mogą lepiej wykonywać swoją pracę i czerpać pełną satysfakcję z życia zawodowego.

 

Diversity & Inclusion według Susanny Romantsovej

Podczas naszego cyklu webinarów “Strong Women in IT”, Anita Kijanka miała okazję porozmawiać z Susanną Romantsovą – Liderką ds. Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności w IKEA. Susanna na co dzień odpowiada za budowanie włączającego miejsca pracy oraz za integrację wszystkich wymiarów różnorodności z praktykami biznesowymi.

Podczas webinaru „Diversity & Inclusion w praktyce” liderka IKEI, zapytana o swoją definicję pojęcia Diversity&Inclusion, również podzieliła ją na dwie części :
“Diversity opisuje różne przesłanki, różne cechy wrodzone lub nabyte. Różnorodność jest faktem, to nie jest cel – to fakt.
Natomiast Inclusion to proces, to wybór organizacji, w jaki sposób zarządzać różnorodnością, jak łączyć ludzi. Wtedy ważny jest również sposób, w jaki różnorodny zespół będzie ze sobą współpracował.”

 

Raport Strong Leaders Creator in IT

Aby zbadać, jak idea Diversity & Inclusion przekłada się na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw, nasza agencja Come Creations Group, postanowiła stworzyć kolejny raport z cyklu “Strong Women in IT”.

“Strong Leaders Creator in IT” to pierwszy raport, którego zadaniem będzie pokazanie, jak firmy z branży nowych technologii wspierają kobiety w rozwoju kariery. Tym opracowaniem chcemy pokazać, co przedsiębiorstwa technologiczne robią, by stworzyć przyjazne środowisko pracy. Opracowanie ma być przewodnikiem po najlepszych praktykach i pokazywać standardy w podejściu do pracowników w branży nowych technologii.

Nabór do raportu właśnie się zakończył. Zgłosiły się do nas firmy, które chcą zaprezentować dobre praktyki, jakie wpisały się w funkcjonowanie ich organizacji. Jeśli więc zainteresował Cię temat Diversity & Inclusion, zachęcamy do śledzenia naszych działań związanych z powstawaniem raportu. Premiera już w listopadzie!