Jak pracować z dziennikarzami lokalnymi?

Dotarcie do dziennikarzy lokalnych jest łatwiejsze niż do osób pracujących w…