Dla 2040.io przeprowadziliśmy kampanię wprowadzenia na rynek Edwarda – aplikacji inteligentnego asystenta wspierającego m.in. działy sprzedaży w koordynacji działań.

2040.io case study. Cele, które zrealizowaliśmy:

  • Wypracowanie strategii komunikacji aplikacji
  • Przygotowanie notek prasowych i wywiadów z twórcami aplikacji
  • Koordynacja współpracy z mediami

Na początku 2018 roku wpieraliśmy ogólnopolską komunikację ważnego wydarzenia dla firmy
2040.io. Wydarzenie dotyczyło pozyskania 1 mln zł od funduszu YouNick Mint Venture Capital na rozwój wirtualnego
asystenta sprzedaży Edwarda.

We have conducted a promotional campaign which introduced Edward. We have conducted a promotional campaign which introduced Edward. We have conducted a promotional campaign which introduced Edward. We have conducted a promotional campaign which introduced Edward. We have conducted a promotional campaign which introduced Edward. We have conducted a promotional campaign which introduced Edward. We have conducted a promotional campaign which introduced Edward. We have conducted a promotional campaign which introduced Edward. We have conducted a promotional campaign which introduced Edward.

Campaign

We have conducted a promotional campaign which introduced Edward. We have conducted a promotional campaign which introduced Edward. We have conducted a promotional campaign which introduced Edward. We have conducted a promotional campaign which introduced Edward. We have conducted a promotional campaign which introduced Edward. We have conducted a promotional campaign which introduced Edward. We have conducted a promotional campaign which introduced Edward. We have conducted a promotional campaign which introduced Edward. We have conducted a promotional campaign which introduced Edward. We have conducted a promotional campaign which introduced Edward.