Jak skutecznie promować zdrowie?

Od dawna obserwujemy modę na promowanie zdrowego stylu i trybu życia. Dodatkowo zdrowie, jak również jego promocja rozwijają się bardzo dynamicznie. Można to robić na wiele różnych sposobów wykorzystując przy tym szereg dostępnych narzędzi. Ten wpis przedstawia jak skutecznie promować zdrowie?

Po pierwsze, do kogo dotrzeć i w jaki sposób

Aby móc zmienić postrzeganie danego problemu i zmienić tym samym podejście oraz świadomość społeczną należy przede wszystkim dotrzeć z informacją do jak największej liczby osób. I tu pomocne będą relacje z różnymi grupami otoczenia, tj. media – prasa, radio, TV, portale internetowe; pacjenci, key opinion leaderzy, decydenci. Możemy do nich dotrzeć na wiele różnych sposobów.

Pacjenci i ich bliscy

Z pacjentami będziemy komunikować się poprzez media i różne inicjatywy, np. spotkania, warsztaty, czy akcje typu bezpłatne badania. Należy przy tym pamiętać, że nasz przekaz powinien być jasny, czytelny i zrozumiały, ale również atrakcyjny.

Media

Jak skutecznie promować zdrowie?

Media to idealny partner naszych działań, są bowiem istotnym sojusznikiem w kampanii na rzecz poprawy kondycji zdrowotnej społeczeństwa, stanowią również źródło sprawdzonych informacji, a co za tym idzie są rzecznikiem zachowań dążących do prozdrowotnego stylu życia. Na rynku, poza prasą codzienną, istnieje szereg kolorowych pism z działem “Zdrowie”. Tworzone są również specjalne dodatki, przy których indywidualnie można współpracować z redaktorem. Media ogólnopolskie i lokalne odgrywają zatem znaczącą rolę jako łącznik między środowiskiem medycznym, a środowiskiem pacjenckim.

W przypadku pracy z mediami bardzo ważne jest nawiązanie długotrwałych i dobrych relacji z konkretnymi dziennikarzami. Wypracowując sobie taką relację jesteśmy w stanie otwarcie z redaktorem rozmawiać, wzbudzić w nim ciekawość i przekonać do naszego tematu. Jak to zrobić? Być przede wszystkim w ciągłym kontakcie, ale nie nękać. Można dzwonić z newsami, wysyłać informacje o Waszych wydarzeniach, tworzyć teksty na wyłączność, a przede wszystkim reagować na prośby dziennikarza. Pamiętaj o danych, sprawdzonych, najlepiej naukowych i na tyle nowych, aby temat mógł być omówiony na łamach danego pisma.

Liderzy opinii

Jak skutecznie promować zdrowie?

Współpraca z liderami opinii jest bardzo ważna, gdyż są oni autorytetami, pełniącymi rolę edukacyjną w kontaktach z dziennikarzami. Przekazują im fundamentalną wiedzę i tłumaczą dane zagadnienia, np. podczas warsztatów, konferencji czy briefingów prasowych. Informacje te przetwarzane są następnie w taki sposób, aby podać je czytelnikom w możliwie przystępny, jak również ciekawy sposób.

Organizacje

Równie ważne jest nawiązanie i utrzymanie współpracy z fundacjami, organizacjami pielęgniarek i lekarzy. Pozyskując ich do działań budujemy prestiż i wiarygodność naszego przekazu. Innymi słowy pacjenci mają dostęp do najlepszej wiedzy, gdyż mówią do nich specjaliści oraz nie są zdani sami na siebie, bo mają kontakt z osobami z tymi samymi problemami.

Po drugie, z czym dotrzeć

Jak skutecznie promować zdrowie?

Realizując kampanie powinniśmy określić w jaki sposób chcemy dotrzeć do grup naszego otoczenia, czyli jakich narzędzi i jakich kanałów użyjemy w komunikacji; czy będą to materiały drukowane (ulotki, plakaty), czy multimedialne (filmy na YouTube, portalach społecznościowych, gry multimedialne). To dzięki tym przekazom pacjenci i ich bliscy mogą dowiedzieć się więcej na temat choroby oraz jak aktywnie z nią żyć.

Działania BTL

Materiały drukowane, np. ulotki, plakaty, czy poradniki są podstawą naszych działań. Pracują z nimi lekarze w przychodniach POZ lub wyspecjalizowanych gabinetach, pielęgniarki opiekujące się swoimi pacjentami oraz farmaceuci, którzy na co dzień stykają się z problemami chorych. To właśnie do tych grup powinny być skierowane materiały edukacyjne.

Coraz częściej w komunikacji wykorzystuje także się niestandardowe rozwiązania. Niewątpliwie przyciągają one uwagę oraz są szeroko rozpoznawane i rozpowszechniane. Do takich działań należą m.in. filmy edukacyjne, do produkcji których angażuje się znanych i lubianych (tutaj dałabym link do filmów z naszej kampanii) oraz virale.

A na koniec

Podsumowując, pamiętaj o 4 prostych zasadach jak skutecznie promować zdrowie?:

  1. Zaplanuj do kogo chcesz dotrzeć
  2. Zdecyduj jakie narzędzia wykorzystasz w kampanii
  3. Spisz komunikaty, z którymi chcesz dotrzeć
  4. Zrób raport.

Dobrym rozwiązaniem będą również badania świadomości. Dzięki temu poznasz jak Twoje działania wpłynęły na ludzi. Wnioski udostępniaj, wysyłaj do dziennikarzy.