Dla 2040.io przeprowadziliśmy kampanię wprowadzenia na rynek Edwarda – aplikacji inteligentnego asystenta wspierającego m.in. działy sprzedaży w koordynacji działań.

Cele jakie zrealizowaliśmy:

  • Wypracowanie strategii komunikacji aplikacji;
  • Przygotowanie notek prasowych i wywiadów z twórcami aplikacji;
  • Koordynacja współpracy z mediami.